502-370-564

Potencjał firmy

Engineers discussing plan of the building, view from above
Firma Sochbud zatrudnia 80 pracowników, w tym wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną posiadającą wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Kadrę wykonawczą firmy cechują wysokie kwalifikacje branżowe oraz niezbędne doświadczenie zawodowe. Kwalifikacje zawodowe naszych pracowników są na bieżąco podnoszone poprzez systematyczne uczestnictwo we wszystkich niezbędnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Producentów wprowadzających nowoczesne technologie.

Współpracujemy z wysokospecjalistycznymi,sprawdzonymi firmami podwykonawczymi co zwiększa potencjał firmy do ok 150 wykwalifikowanych pracowników.

Ponadto potencjał realizacyjny firmy stanowią:
-budynek biurowy
-budynek produkcyjno-magazynowy
-park transportowo-sprzętowy
-maszyny oraz urządzenia budowlane.

Potencjał realizacyjny firmy jest wyznacznikiem wiarygodności spółki jako poważnego partnera biznesowego. Park transportowo-sprzętowy oraz maszyny i urządzenia budowlane są nieustannie modernizowane.

Unowocześnianie potencjału produkcyjno-usługowego jest niezbędne dla pokrycia bieżących potrzeb realizacyjnych prowadzonych inwestycji.