502-370-564

Charakterystyka

charakterystyka
Spółka SOCHBUD s.c. została zawiązana na skutek wieloletniej współpracy dwóch firm o charakterze budowlanym reprezentowanych przez obecnych współwłaścicieli spółki, prowadzących działalność od 2003 roku. Doświadczenie i potencjał obydwu firm pozwolił rozszerzyć zakres oraz rodzaj wykonywanych robót. Firma Sochbud realizuje inwestycje w systemie generalnego wykonawstwa, począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, kończąc inwestycję uzyskaniem pozwolenia do użytkowania obiektu.

Podstawowy przedmiot działalności firmy:
– wznoszenie nowych obiektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i usługowego.
– Wykonywanie kompleksowych prac remontowo-adaptacyjnych
– Wykonywanie kompleksowych prac instalacyjnych
– Wykonywanie termomodernizacji obiektów

Cechy charakteryzujące profil firmy to:
– wiedza i doświadczenie w szeroko rozumianej branży ogólno-budowlanej
– wysoka jakość i solidność wykonywanych prac
– wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i panującymi normami
– profesjonalna kadra inżynieryjna i techniczna
– terminowość realizowanych inwestycji
– długoterminowe gwarancje na wykonane prace.